Emil Olsson Nordén


Flyttade 1913 till Börje, Uppsala län.
Flyttade till Tuna, Uppsala län 1927-04-09.