Folke Rickard Agaton Gustafsson


Vid glftemålet Chaufför, Harbo.