Johan (Jan) Jansson


Hemmason Norrsälja nr:1 Östervåla.
Inhyses i Larsbo Norrsälja Östervåla 1831.
Måg, Bonde i Vreta nr:2 1/3 mtl. Östervåla 1839.
Fördelsman Vreta ägor Östervåla 1843.
Pliktat för fylleri vid 1844 års ting.
Skrives på Allmänningen Östervåla 1847.
Skrives på särskild förteckning Östervåla 1866.
Skrives på personer utan stadig hemvist Östervåla 1868.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2014-12-02 23:56:01) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2013-11-13 09:33:28) Kontakta föreningen