Petter (Per) Olsson Söderström


Soldatson i Brattberg, Harbo.
Dräng i Brattberg Nr:1, Harbo 1851.
Dräng i Björksveden, Östervåla 1854-10-28. Står där med efternamnet Olsson.
Flyttade som Dräng från Björksveden, Östervåla till Allmänninge, Valbo 1855-10-23.
Kallar sig Söderström i Valbo 1855.
Flyttade från Valbo till Gävle 1856-10-28.
Varvstimmerman i Gävle.