Erik Luther Eriksson


Avled i en ålder om 7 mån och 15 dagar.