Karl Edmund Viberg


Grovarbetare Erikslund Svingbolsta Östervåla 1913.
Grovarbetare Myrberga Svingbolsta Östervåla 1914.
Familjen flyttar till Harbo 1914-04-04.
Grovarbetare, Skomakare i Fasbo Prästgården ägor Östervåla.
Familjen kom från Vänge-Läby Uppsala län 1920-11-12.