Lars Johan Rönngren


Torpare 1891-95 Rönngrenstorp Harbo. 1895 Marbäck Harbo.
Arbetare i Prästrgården, Harbo.
Familjen flyttade till Västerlövsta 1896-10-24.
Statardräng Sör Starfors, Västerlövsta, ankom 1896-11-13.
Arbetare Ulebo, Västerlövsta  1897.