Karl Folke Lindell


Jordbruksarbetare, Sågverksarbetare Gräsbo, Grästorp 1:1, Östervåla.
Villaägare i Hov 4:31, Lillängsgatan, 8, Östervåla från 1966-09-27.