Carl Carlsson


Hemmansägare i Åby Nr 3 1/2 mtl, Östervåla.
Kommunalordföranden i Östervåla under tidigare kommunindelning.