Per Johan Andersson Modén


Slöjdare på Marbäcks ägor, Harbo.
Kallar sig Modén från 1890-11-09.