August Persson


Grovarbetare i Gräsbo Nr 3, Östervåla 1906-1918.
Bosatt i Dalen Borgens utjord i Åby, Östervåla 1918-11-06.