Gustaf Verner Pettersson


Arrendatorson, Jordbruksarbetare Prästgården Östervåla.
Grovarbetare Asplunda Svingbolsta ägor Östervåla 1927.
Grovarbetare, Arrendator i Persbo under Prästgården Östervåla 1930.
Kyrkvaktmästare, började 1929 och avtackades 1972.