August Pettersson


Arrendator i Karbo Nr:1. 3/16 mtl. Harbo från 1900 till 1908 Ägare Korsnäs Sågverksaktiebolag.
1908 till 1909-11-02 Stalbo Lövlund, Harbo sedan till Östervåla, Tillbaka 1910-11-17.
Hemmansägare i Östervåla, Korbo Nr:1.3/4 mtl. från 1912-11-22.
Jordbruksarbetare i Gräsbo 5:1 1/2 mtl. Östervåla från 1918.
Hemmansägare i Bjurvalla 1:7 1/16 mtl. Östervåla från 1933.