Olof Pettersson


Statardräng i Hesselby Harbo. Till Gävle 1871-10-24.
Statardräng i Sunnanö, Torsång, familjen kom från Gävle 1873-11-02.
Statardräng i Lilla Ornäs, Torsång 1876.
Statardräng i Vida, Harbo kom ifrån Torsång 1878-11-01.
Inhyses i Lungnet (Hesselby), Harbo 1879.