Johan Ernst Larsson


Gästgivare Hotell Gästis Åby nr:8 Östervåla.

1914 köptes Gästgivaregården av Johan Ernst Larsson och han hade då skjutshästar (hållhästar) som kunde utnyttjas av förbiresande. Efter det att hästarna trängts ut av bilarna startade han 1919 en taxirörelse och 1923 också busstrafik. Till en början med en tur varannan dag mellan Östervåla och Uppsala. Ernst byggde sedan ut bussrörelsen och det blev också turer till Sala. Sonen Edmund tog sedemera över rörelsen och drev den till slutet av 1970-talet.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2017-01-10 11:25:11) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2011-10-06 10:45:07) Kontakta föreningen