Albert Emanuel Lindström


Vid vigseln jordbruksarbetare i Sillbo (Larsbo), Östervåla. Albert brukad det lilla torpet i Korbo 2:9 1/8 mtl. från 1914-09-22. Hade ett fosterbarn. (Se under Selma).