Artur Laurentz Söderberg


Utjordsägare i Nyåker Nr:1 Åkerby, (Västersälja utjord i Åkerby) Östervåla