Gustaf Gustafsson


Torpare i Ramna, Harbo 1879-01-01.
Arbetare, Lägenhetsägare Nyhagen Käbbo ägor, Harbo.
Avled på Uppsala sjukhus.