Erik Gunnar Eriksson


Hemmansägare i Långgärde 2:1, Harbo.