Karl (Charles) August Peterson


Flyttar till Nord Amerika 1886-03-04 från Andersbo, Nora.
Grundare av Galva Creamery company (Mejeri) Galva, Henry County, Illinois USA.