Per Olof Viktor Jansson


Vid giftemålet Hemmansägarson, Hov, Östervåla.
Hemmansägare i Gräsbo nr:5 1/2 mtl. Östervåla 1922.
Tillsammans med brodern Olof Herman Jansson till 1926,därefter själv.
Flyttade med familjen till Hille, Gävleborgs län 1934-04-12.