Erik Olsson


Inhyses Låckarbo, Nora.
Arbetare i Brunnvalla, Nora från 1885.