Erik Viktor Olsson


Bonde i Ärligbo Nr:1 1/4 mtl. Nora.
Måg, Bonde i Stalbo Nr:3 Haga, Nora 1912.
Hemmansägare i Stalbo 1:8 (och 1.11, 1:16), Nora 1929.