Erik Konstantin Eriksson Stefansson


Namnändring 1899 till Stefansson.
Jobbade på Tofters Tryckeri ab, Östervåla, binderiet medsadels som pappersskärare, från 1940-talet till sin pensionering.
Hade ett kortare ben som var förlängt med en järnsko, påkopplad under sulan på den riktiga skon.
Bodde till sin pensionering i Ärligbo, Nora sedan Hov, Östervåla.
Begravd på Östervåla kyrkogård.