Erik Konstantin Eriksson Stefansson


Namnändring 1899 till Stefansson.
Jobbade på Tofters Tryckeri ab, Östervåla, binderiet medsadels som pappersskärare, från 1940-talet till sin pensionering.
Hade ett kortare ben som var förlängt med en järnsko, påkopplad under sulan på den riktiga skon.
Bodde till sin pensionering i Ärligbo, Nora sedan Hov, Östervåla.
Begravd på Östervåla kyrkogård.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2016-06-15 00:41:40) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2012-04-20 13:41:04) Kontakta föreningen