Anders Gunnar Lilja


Vid giftemålet grovarbetare i Fallet, Nora.
Sågverksarbetare i Holmen (Gästbo utjord 2:5 i Åby) Östervåla.
Ägare till Bogärde 1:4, Lundbo såg, Harbo.
Flyttat till Offerbo 2:5 1969-04-22, Östervåla.