Anders Gunnar Lilja


Vid giftemålet grovarbetare i Fallet, Nora.
Sågverksarbetare i Holmen (Gästbo utjord 2:5 i Åby) Östervåla.
Ägare till Bogärde 1:4, Lundbo såg, Harbo.
Flyttat till Offerbo 2:5 1969-04-22, Östervåla.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2015-04-30 19:29:12) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2012-11-22 14:41:14) Kontakta föreningen