Erik Axel Moberg


Hemmansägare i Skärsjö 1:44, Nora.
Familjen kom från Möklinta 1947-03-28.