Ester Gerhardina Olsson f. Norström


Död på Sala Lasarett, orsak utomkvedshavandeskap, vid en ålder av 29 år 9 mån 15 dag.