Johan Erik Ersson


Fosterdotter Karin Ester Ottilia Eriksson (* 1905-03-26 Åby Östervåla).
Hustruns brorsdotter,
Kom från Lagbo Östervåla 1917-12-12 vistades redan då här.