Anders Moberg


Soldat i rote 45 Siggberg, Nora vid Salbergs Kompani Västmanlands Regemente.
Utjordsägare Boda ägor, Nora 1882.