Erik Stefanus Bolin


Avled i en ålder om 8 år, 8 mån och 12 dagar.