Greta Stina Bengtsson f. Olsdotter


Uppgiven fader Mjölnaren i Gullsmyra Kvarn, Nora Olof Olsson (Sehlin) (* 1838-08-18).
Han flyttar till USA 1869-08-14 från Gullsmyra Kvarn, Nora.