Anders Viktor Andersson


Hemmansägare i Björsbo Nr:1.1/16 mtl. Harbo.
Äger Karbo Nr:1.7/3200 mtl. Harbo också.
Kom från Huddunge 1914-05-09.
Hemmansägare i Gräsbo 3:8 Östervåla.
Kom från Björsbo i Harbo 1922-04-20.
f.Hemmansägare, Prästgården 2:14 Furubo, Nora.
Kom med hustrun från Östervåla 1959-05-07.