Lars Erik Andersson


Avled i en ålder om 32 år, 4 mån och 17 dagar.