Emil Andreas Norén


Linjearbetare i Runhällen, Enåker.