Evert Fredrik Åström


Son, Bageriarbetare, Sör Åsbo 1:98 Åsen nr:1, Nora.
Bageriarbetare, Prästgården Persgården, Nora 1933.
Familjen flyttar till By s:n Dalarna 1934-08-18.
Son, Bageriarbetare, Sör Åsbo 1:98 Åsen nr:1, Nora.
Familjen kom från By s:n Dalarna 1936-09-14.
Bagare, Norr Åsbo Laggarbo nr:2 0ch 3, Nora 1938.
Inskriven å Västerås sjömanshus 1938-10-25 med nr 19.
Familjen flyttar till Solna 1939-04-26.
Vid 1946 års mantalsskrivning boende i Simtuna, Västmanlands län.
Vid 1948 års mantalsskrivning boende i Västerås, Västmanlands län.
1950 Eldare, Västerås.