Karl Valter Blomberg


Snickare Sör Åsbo 1:52 Tärnsjöås nr:4 Nora.
Byggde ny villa Bergsgatan 4 (Sör Åsbo) Nora.