Johanna (Jane) Barlow f. Larsdotter (Ericson)


Flyttar till USA med föräldrarna 1854-08-25 från Östa ägor, Nora.
Kallar sig Ericson före giftermålet.