Jan Olof Israelsson


Landbonde i Horsskog nr:2 1/8 mtl. Östervåla 1890-11-11.
Ägare Söderfors Bruks AB.
Lägenhetsägare Bjurvalla nr:4 Karlstorp Östervåla 1920.
Hemmansägare i Siggberg nr:1 26/1000 mtl. 1:12 Nora