Siri Margareta Ström f. Eriksson


Östervåla födelsebok: Nedkomst Östervåla.
Flyttade till Hagby, Uppsala län 1942-10-20 från Stärte 2:5 Hammarbacken Nr:2 Östervåla.
Kallades för "Jerkmans Siri".