Petrus Emanuel Pettersson


Bror, Dräng i Buckarby Nr:3 1/4 mtl. Nora.
Flyttar till Avesta 1907-12-06.
Bruksarbetare, kv. Hjorten Nr:9, Avesta.
Bruksarbetare, kv. Planeten Nr:5, Avesta.
Bruksarbetare, kv. Ollarsbo Nr:2, Avesta.
Familjen flyttar till Högbo 1914-07-07.
Bruksarbetare, Stensmo 2 Yttre Sandviken, Högbo.
Järnarbetare, Sandvikens Bruk, Högbo 1919.
Enl. Sv. Befolkning 1950 Järnarbetare i Sandviken.