Knut Ephraim Johansson Buckard


Handlande, Kerstinbo Nr:1 Backa, Nora 1901.