Per Anselm Pettersson


Hemmansägare i Buckarby Nr:1. 1/4 mtl. 1:6, Nora.
Nämdeman.