Olof Ersson


Bondeson i Buckarby Nr:4, Nora.
Landbonde i Östra Horsskog Nr:2 5/32 mtl. Östervåla, familjen kom från Nora 1839-11-03.
Enligt svärfars omtalande hård mot hustrun.
Bonde i Buckarby Nr:4 1/4 mtl. Nora, kom från Östervåla 1854.