Johan Sahlberg


Arrendator av Prästgården, Östervåla från 1908.
Familjen flyttar till Norrby församling, Västmanlands län 1911-11-29.
f.d.Arrendator Sörby Nr:1, Norrby.
f.d.Arrendator Kumla by Nr:3 Norrby 1912-03-14.