Johan Alvar Eklöf


Vid giftermålet Byggnadssnickare, Köping.
Enl. Sv. Befolkning 1960 Kioskägare, Köping.