Erik Justinus Skoglöf


Enl. Sv. Befolkning 1950 Gruvjordsägare, Sala.
Enl. Sv. Befolkning 1960 F.d. Kommunalarbetare., Sala.