Erik Andersson Dahlström


Skrädderiarbetare i Östlunda Berg Nr:1, Östervåla.
Kallar sig Dahlström.
Flyttade till Fattighuset i Östervåla 1917-10-26.
Död på Sala Lasarett och begravd i Sala.
Ogift.