Jan Petter Jansson Lindholm


Arbetare, Stenarbetare Holms ägor Nora vid vigseln.
Hemmansägare i Huggle nr:1 1/4 mtl.+ Huggle nr:2 1/6 mtl. samt 16 penningland av Huggle utjord i Åby Östervåla.
Familjen kom från Nora 1899-04-16.
Olof Erssons dotter Johanna Olivia Ersdotter, Lagbo står här som piga år 1918.