Johan Albert Andersson


Son, Skogsarbetare Gäddsjö 4:27 Tjärdalsvreten Nora.