Erik Martin Eriksson


Lokomotiveldare, Ljusbäck Nora.
Flyttar till Enköping 1906-12-07.
Lokomotiveldare, Norra Området 32, Enköping.
Flyttar till Köping stad 1907-11-01.
Lokeldare Köping stad.